Comunicat de Presă

Viziunea Mișcării Respect Moldova asupra independenței funcționale și instituționale a justiției în Republica Moldova.

Libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele esenţiale ale unei societăţi, una dintre condiţiile primordiale ale evoluţiei sale şi ale dezvoltării fiecărei persoane. Aceasta este aplicabilă nu numai în ceea ce priveşte „informaţiile” sau „ideile” acceptate ori considerate drept inofensive, ci şi pentru cele care ofensează, şochează sau deranjează reprezentanți ai puterii, deminitari de stat sau orice segment al populaţiei. Orice încercare a autorităților de a instaura cenzura sau un model ”convenabil” de exprimare a propriilor idei și concepții va determina în mod inevitabil degradarea societății. O veritabilă libertate de exprimare este posibilă atunci când este acceptat pluralismul și toleranța, când membrii societății, inclusiv, și în primul rând exponenții puterii au o mentalitate deschisă, acceptă dialogul și caută consens. MRM susține cu încredere că reformarea justiției este o prioritate pentru Moldova, în mod special atunci când aspirațiile noastre de integrare europeană capătă tot mai mult contur. În același timp MRM pledează pentru un mai larg consens în implementarea acestei reforme, consens care trebuie găsit între cele trei puteri constituționale nici una din ele fiind superioară celeilalte. CSM ca garant al independenței sistemului judecătoresc, având în componența sa exponenți ai voinței politice ar rebui să asigure calea spre acest consens și nu invers. Subiectul numirii judecătorilor până la atingerea plafonului de vârstă continuă să rămână un subiect actual și chiar principial. Acest lucru creează dubii despre capacitatea politicului de a asigura consensul între ramurile puterii, deși soluția este impusă de Legea Supremă a țării – Constituția! MRM face apel și cere tuturor actorilor implicați în administrarea sistemului judecătoresc să renunțe la practicile abuzive de a controla și condiționa numirea judecătorilor în funcție până la atingerea plafonului de vârstă după un mandat inițial de 5 ani, or Constituția țării, de la 01.04.2022 nu mai prevede un asemenea mecanism! Toți judecătorii, indiferent de opțiunile sale politice trebuie să beneficieze de această garanție constituțională. Independența justiției este independența fiecărui judecător în parte și nu trebuie privită ca privilegiu ci ca garanție pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale membrilor societății! Justiția trebuie ajutată, nu controlată!

Chișinău, 4 iulie 2024

Facebook
WhatsApp
X
Telegram
Email
Mișcarea Respect Moldova